Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

 

Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

NAZIV PROJEKTA: AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb, UP.02.2.2.15.0013
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. studenoga 2021. – 01. rujna 2023.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.999.893,00 kuna
EU sredstva: 85%, državni proračun: 15%
100% iznos bespovratnih sredstava
OSOBE ZA KONTAKT: Maja Vrbanić, voditeljica projekta: maja@mobbing.hr

 

 

Nositelj projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, a projektni partneri su Grad Zagreb i Grad Velika Gorica.

O PROJEKTU:

Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi kroz promociju deinstitucionalizacije, provedbu usluga pomoći i njege u kući, mobilnog tima i savjetovanja za ukupno 150 osoba starije životne dobi te unaprjeđenjem kapaciteta stručnjaka i neformalnih njegovatelja (100) za kvalitetniji rad sa starijim osobama na području Grada Zagreba i Grada Velike Gorice.

CILJ PROJEKTA:

Opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, dok su specifični ciljevi pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije, podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, te jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvainstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Provedeno 20 stručnih edukacija za stručnjake i neformalne njegovatelje

Provedeno 20 stručnih edukacija za stručnjake i neformalne njegovatelje

Kroz projekt „AKTIVNI UZ PODRŠKU-širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ provedeno je 20 stručnih edukacija za stručnjake i neformalne njegovatelje koji rade s osobama starije životne dobi. Edukacije su vodili stručnjaci iz Doma za starije osobe Sveti Josip...

Održan program Trening trenera

Održan program Trening trenera

U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, održan je program Trening trenera u svrhu osiguravanja znanja i vještina za nastavak provedbe usluge savjetovališta za osobe starije životne dobi na području Velike Gorice....

Održano pravno predavanje

Održano pravno predavanje

Dana 29. ožujka 2023. godine s početkom u 10 sati u okviru projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ UP.02.2.2.15.0013, u prostorijama doma za starije i nemoćne osobe održano je pravno predavanje pod naslovom „Oporuka,...