Kroz projekt „AKTIVNI UZ PODRŠKU-širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ provedeno je 20 stručnih edukacija za stručnjake i neformalne njegovatelje koji rade s osobama starije životne dobi.
Edukacije su vodili stručnjaci iz Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb, a organizirane su u svrhu jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama starije životne dobi, uključujući medicinske sestre i osoblje, njegovatelje, fizioterapeute, socijalne radnike, njegovatelje, gerontodomaćice i neformalne njegovatelje. Na ukupno 20 edukacija sudjelovalo je 105 sudionika.
Kroz edukacije, stručnjaci su bili upoznati s raznim temama, kao što su: simptomi i vrste demencija, specifičnosti komunikacije s oboljelima od demencije, prevencija padova kod osoba oboljelih od demencije, uloga socijalnog radnika u unaprjeđenju mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi, pristup u radu s teškoćama mentalnog zdravlja, timski pristup u radu s osobama starije životne dobi, prepoznavanje znakova moždanog udara, pravilna mobilizacija i transferi, kao i značaj aktivnosti slobodnog vremena za osobe starije životne dobi.
Svi sudionici ispunjavanjem evaluacijskih upitnika iskazali su zadovoljstvo sudjelovanja na edukacijama, naročito ističući primjere iz prakse, kao i umrežavanje i međusobno poznavanje stručnjaka iz različitih područja.