Projektni tim Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga kroz projektni element 3. Jačanje kapaciteta stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, organizirao je velik broj edukacija i treninga za stručnjake koji rade s osobama starije životne dobi, udomitelje, neformalne njegovatelje te članove Udruge umirovljenika Grada Velike Gorice.

Krajem svibnja 2022. godine održana je dvodnevna edukacija „Socijalno mentorstvo za starije osobe“ na kojoj je sudjelovalo 11 sudionika te su im dodijeljeni certifikati za provođenje nove usluge socijalnog mentorstva koja je promjenama Zakona o socijalnoj skrbi uvedena u praksu početkom iste godine. Edukaciju su proveli stručnjaci s Instituta za razvoj tržišta rada te predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika. Sudionici su na početku i kraju edukacije ispunili evaluacije navodeći kako su dobili „nova znanja“ za provedbu usluge, „konkretne upute i alate kako provoditi socijalno mentorstvo u praksi“ te kako bi edukaciju preporučili svim kolegama koji rade u sustavu.

U rujnu 2022. godine održan je ciklus edukacija za stručnjake koji rade s osobama starije životne dobi, a sudjelovali su njegovatelji i medicinsko osoblje iz različitih pružatelja usluga (patronažni i palijativni timovi domova zdravlja, medicinsko osoblje iz bolnica i domova za starije i sl.). Edukaciju su vodile socijalne radnice, fizioterapeutkinja, glavna medicinska sestra te ravnateljica Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb. Na edukaciji su prošli teme vezane uz demenciju, specifičnosti komunikacije s osobama oboljelima od demencije te prevenciju padova. Sudionici su kroz evaluacije pokazali zadovoljstvo provedenom edukacijom, pri čemu je 94 % sudionika navelo kako je edukacija ispunila njihova očekivanja, a posebno su istaknuli kako će im dobivena znanja o komunikaciji olakšati i poboljšati rad s korisnicima i pacijentima.

Nadalje, u studenom 2022. godine održana su dva ciklusa programa edukacija za udomitelje te njegovatelje u obiteljskim domovima o specifičnostima skrbi za starije osobe. Na programu je sudjelovalo 15 udomitelja iz Zagreba, Velike Gorice i okolice te Zaprešića i okolice. Tijekom organizacije uspostavljena je suradnja s nadležnim timovima za udomiteljstvo u Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Također, sudjelovalo je 5 njegovatelja iz obiteljskih domova. Programi su održani u Zagrebu i Velikoj Gorici, a provedeni su ponovno u suradnji s Domom za starije osobe Sveti Josip Zagreb koji je održao interaktivni trening i vježbe za sudionike. Sudionici su ponovno ispunili evaluacijske upitnike te u nastavku slijedi nekoliko osvrta na provedene treninge:

„Radionica je najbolje organizirana i odrađena od svih radionica na kojima sam bila.“
„Dobivene informacije pomoći će mi u svakodnevnom radu sa starijim korisnicima koji su u riziku od oboljenja.“
„Sve informacije su jako korisne, mnogo primjera, objašnjenja.“.

Edukacije namijenjene udomiteljima koji skrbe za osobe starije životne dobi pokazale su potrebu za nastavkom organiziranja sličnih treninga, ali i supervizijskih grupa s obzirom na težinu rada i izazove s kojima se udomitelji svakodnevno susreću u radu s korisnicima.

S obzirom na velik interes, početkom 2023. godine organizirana su dva ciklusa edukacija za socijalne radnike koji rade s osobama starije životne dobi. Na dva ciklusa u siječnju i veljači sudjelovalo je 38 socijalnih radnika iz bolnica te domova za starije. Edukacije su bile vrlo interaktivne, a teme su pokrivale mentalno zdravlje osoba starije životne dobi, timski pristup u radu te značaj slobodnog vremena za osobe starije životne dobi. Prosječna ocjena edukacija prema evaluacijskim upitnicima je bila 4,45. Sudionici su istaknuli kako im je vrlo korisna bila „razmjena iskustva“ te prilika da se upozna kolege koji također rade u sličnim područjima. Također, naveli su kako će u svoj rad uključiti nova znanja i vještine koje su dobili kroz sudjelovanje na edukacijama: „dobila sam ideju za kulinarske radionice“, „uključit ću u svoj rad spomenute meni nove ideje“.

Nadalje, u razgovoru s predavačima i stručnim timom Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb prepoznata je potreba za edukacijama za njegovatelje i gerontodomaćice koje rade s osobama starije životne dobi. U dva ciklusa edukacija 23. i 24. ožujka 2023. sudjelovalo je 23 sudionika. Kroz vrlo praktične vježbe i interaktivna predavanja, sudionici su dobili uvid i nova znanja u teme povezane s moždanim udarom, prevencijom padova, tjelesnom kinestetikom i pravilnom mobilizacijom i transferima. Navedena znanja i vještine pokazala su se vrlo praktičnima za rad sa starijim osobama na terenu i u njihovim domovima. Sudionici su ova dva ciklusa edukacija ocijenili vrlo visokom prosječnom ocjenom od 4,8. Osvrti na edukacije su bili vrlo detaljni te konkretni:

„Podići će svjesnost o komunikaciji, kontaktu i odnosu s korisnicima i potrebi timskog rada s kolegama te traženju pomoći i podrške.“,
„Dobivene informacije pomoći će mi kod prepoznavanja simptoma moždanog udara i u boljoj komunikaciji s korisnicima.“,
„Kao gerontodomaćici u radu će mi pomoć iskustva drugih gerontodomaćica, te u lakšoj komunikaciji sa korisnicima i kolegama.“,
„Spoj raznih stručnih osoba na jednom mjestu za rješavanje istog problema.“.

S obzirom na potrebu nastavka djelomične provedbe neformalnog savjetovališta za starije osobe nakon završetka projekta, u prostorijama savjetovališta Udruge mobbing u Velikoj Gorici, održan je dvodnevni program Trening trenera. Na Treningu je sudjelovalo 5 članova Udruge umirovljenika Grada Velike Gorice. Predavačice na treningu bile su zaposlenice Udruge mobbing, socijalna radnica i koordinatorica socijalnih usluga Marija Šarić i psihologinja Ljiljana-Marija Šumić, te predstavnice partnera Grada Zagreba i Velike Gorice, Maja Vučković i Martina Godinić. Sudionicima su predstavljene usluge, prava i aktivnosti za osobe starije životne dobi u organizaciji gradskih ureda, a socijalna radnica i psihologinja su sudionicima predstavile sljedeće teme: prava i usluge u sustavu socijalne skrbi te osnovne tehnike komunikacije s osobama starije životne dobi. Sudionicima su podijeljeni i materijali koji će im i u nastavku provedbe neformalnog savjetovališta pomoći u radu sa starijim osobama.

Posljednja, dvadeseta stručna edukacija, održana je za neformalne njegovatelje koji skrbe za osobe starije životne dobi. U dogovoru sa stručnim timom Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb, edukacija je održana u prostorijama Cjelodnevnog boravka za osobe oboljele od demencije. Na edukaciji je sudjelovalo 6 neformalnih njegovatelja koji su uslijed oboljenja člana njihove obitelji preuzeli skrb za osobu starije životne dobi. Edukacija koja je trajala i nešto više od dva sata pružila im je dodatne informacije i znanja o komunikaciji s oboljelom osobom, a po završetku edukacije ispunjeni su i evaluacijski upitnici. Svi sudionici naveli su kako su im dobivene informacije bile korisne te nekoliko načina kako će im dobiveno pomoći u radu s oboljelim:

„Proširenje teorijskog znanja, tješi i čini stvari normalnijima.“
„Saznao sam da neke stvari u komunikaciji sa svojom mamom radim pogrešno.“
„Naučila sam kako se pravo nositi u odnosu na oboljelu osobu.“.

Svim sudionicima su ostavljeni kontakti na kojima mogu potražiti pomoć za sebe, kao i za oboljelu osobu o kojoj se skrbe. S obzirom na interaktivno predavanje i aktivno sudjelovanje svih prisutnih, prepoznata je potreba za organiziranjem sličnih predavanja i edukacija i u budućnosti.

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga će kroz prijavu na daljnje natječaje i projekte nastaviti s organizacijom edukacija i treninga za osobe i stručnjake koji skrbe za starije osobe u zajednici, a posebice u svrhu deinstitucionalizacije te što dužeg ostanka starijih osobe u njihovim domovima.