Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga 15. ožujka 2023. godine u 10 sati putem ZOOM platforme održala je virtualni okrugli stol pod nazivom „Socijalno mentorstvo – izazovi u praksi“.
Okrugli stol organiziran je s ciljem predstavljanja i rasprave na temu socijalnog mentorstva, upoznavanja s navedenom uslugom, dosadašnjim iskustvima socijalnih mentora u pružanju usluge, a sve s naglaskom na osobe starije životne dobi. Pozdravni govor, predstavljanje sudionika i uvodnu riječ održala je voditeljica projekta, Maja Vrbanić, nakon čega je ulogu moderatora okruglog stola preuzeo Ivan Hranj, stručnjak za rad sa starijima.
Kao govornici okruglog stola sudjelovali su Dijana Vuković, mag.act.soc., v.d. voditelja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Hrvatska Kostajnica, Nina Madunić, dipl.soc.radnica iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Virovitica, Renata Ćurković, socijalni mentor i edukator te predstavnici Matice umirovljenika Grada Rijeke.
Dijana Vuković predstavila je uslugu socijalnog mentorstva, od razvoja usluge u Hrvatskoj 2011. godine pa do uvođenja usluge u Zakon o socijalnoj skrbi 2022. godine te primjene na korisnike u sustavu. Također, predstavila je model usluge; pet faza socijalnog mentorstva te na primjerima iz prakse prikazala tijek provođenja usluge. Naglasila je kako je usluga, između ostalog, primjenjiva i u radu s osobama starije životne dobi, što je dodatno potkrijepila primjerima.
Nadalje, Nina Madunić predstavila je uslugu iz perspektive Hrvatskog zavoda za socijalni rad, upute nadležnog Ministarstva za provođenje usluge te iznijela probleme i prepreke u implementaciji u svakodnevnom radu socijalnih radnika u sustavu socijalne skrbi (preopterećenost sustava, previše administracije, nejasne upute o provođenju, itd.).
Zatim, Renata Ćurković kao predstavnica civilnog društva u provođenju usluge socijalnog mentorstva iznijela je niz primjera iz prakse stavljajući fokus na pozitivne promjene u životu korisnika s kojima je radila. Isto tako, na konkretnom primjeru prikazala je i kako su osobe starije životne dobi uspješno ostvarile ciljeve u sklopu usluge socijalnog mentorstva te se na taj način smanjila njihova socijalna isključenost.
Na kraju, Matica umirovljenika Grada Rijeke predstavila je vlastiti projekt u kojem su održali edukaciju za socijalne mentore, ali i po završetku uspješno primjenjivali uslugu u svom radu. Navode kako su osobe starije životne dobi nakon završetka usluge uspješno uključene u život zajednice što ponovno direktno utječe na njihovu socijalnu uključenost i proširenje socijalne mreže.
Stručnjak za rad sa starijima ostavio je sudionicima prostor i za pitanja te potaknuo raspravu. U razgovor se uključila Matica umirovljenika Splitsko-dalmatinske županije koja je također provela edukacije za socijalne mentore. Naveli su prepreke s kojima su se susreli u pružanju usluge, a konkretno istaknuli kako osobe starije životne dobi zbog teže pokretljivosti i zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći na sastanke i sudjelovati u aktivnostima Matice. Kako bi smanjili njihovu socijalnu isključenost, povezali su se s ostalim pružateljima socijalnih usluga te im putem usluge socijalnog mentorstva osigurali dostupnost ostalih usluga u zajednici (pomoć u kući, usluge savjetovanja i sl.).
Na okrugli stol su bili pozvani predstavnici i stručnjaci iz domova za starije i nemoćne, privatnih i obiteljskih domova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, socijalnih ustanova i službi, jedinica lokalne samouprave te udruga umirovljenika. Sudjelovala su ukupno 96 sudionika iz različitih pružatelja usluga. Sudionici su se aktivno uključivali u raspravu, a nekolicina sudionika povratno se javila sa zahvalama i pozitivnim reakcijama na odabir teme i kvalitetnu organizaciju okruglog stola. Također, svoja pitanja i komentare su usmjerili na moguća poboljšanja i ideje za napredak. Događaj je bio prijavljen i Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori.
Zajednički zaključak odnosio se na nužnost multidisciplinarnog pristupa u skrbi za osobe starije životne dobi, a sudionici su pozvani da se uključe i na treći okrugli stol.