Aktivni uz podršku –

Širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga. Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Europska unija

Udruga mobbing

Grad Zagreb

Grad Velika Gorica

Aktivni uz podršku

širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb, UP.02.2.2.15.0013

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga. Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Europska unija

Udruga Mobbing

Grad Zagreb

Grad Velika Gorica

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr

O projektu

Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi kroz promociju deinstitucionalizacije, provedbu usluga pomoći i njege u kući, mobilnog tima i savjetovanja za ukupno 150 osoba starije životne dobi te unaprjeđenjem kapaciteta stručnjaka i neformalnih njegovatelja (100) za kvalitetniji rad sa starijim osobama na području Grada Zagreba i Grada Velike Gorice.
Opći cilj projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice, dok su specifični ciljevi pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije, podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, te jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvainstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Osoba starije životne dobi

Stručnjaka i neformalnih njegovatelja

Novosti

Često postavljana pitanja

Tko sve može biti korisnik u okviru projekta?
U projekt se mogu uključiti osobe starije životne dobi (65 i više godina) s područja zagrebačke četvrti Črnomerec i područja Velike Gorice koje imaju potrebu za socijalnim uslugama i aktivnim uključivanjem u zajednicu. Aktivnosti u okviru projekta namijenjene su i stručnjacima koji direktno rade sa osobama starije životne dobi, udomitelje i neformalne njegovatelje.
Koje socijalne usluge se pružaju u okviru projekta?

POMOĆ U KUĆI
-usluga će se provoditi na području gradske četvrti Črnomerec, Velike Gorice i okolice, a obuhvaća nabavu namirnica i lijekova, pomoć u pripremi obroka, održavanju kućanstva, pratnju, druženje i zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba
MOBILNI STRUČNI TIM
-pravnik, socijalni radnik i psiholog pružat će neposrednu i pravovremenu pomoći starijim osobama u kriznim situacijama kao što su smrt supružnika, bolest, obiteljsko nasilje te u situacijama kada trebaju podršku u rješavanju novonastalih situacija ili korištenja određenih prava
SAVJETOVANJE I POMAGANJE
-usluga će se provoditi u prostoru Udruge mobbing za područje Črnomerca te u javnom prostoru na području Velike Gorice. U sklopu ove usluge svim će se građanima osigurati cjelovite informacije o specifičnostima starenja i suživotu sa starijima, prevenciji specifičnih stanja usluge i aktivnosti u zajednici, rješavanje pravne i obiteljske problematike

Na koji se način stručnjaci, udomitelji i neformalni njegovatelji mogu uključiti u projekt?
Stručnjacima, udomiteljima i neformalnim njegovateljima osigurat će se znanja i vještine za kvalitetno komuniciranje, postupanje, socijalno uključivanje i skrb o osobama starije životne dobi kroz sljedeće edukacije:
– edukacija socijalnog mentorstva za 10 stručnjaka koji rade sa starijim osobama;
-edukacija za stručnjake i neformalne njegovatelje o specifičnostima starenja, zdravstvenim stanjima, njezi i komunikaciji sa osobama starije životne dobi;
-edukacija za njegovatelje i udomitelje;
-trening trenera u svrhu osiguravanja znanja i vještina za nastavak provedbe usluge savjetovališta u Velikoj Gorici.
Jesu li usluge u okviru projekta besplatne?
Sve socijalne usluge i edukacije za korisnike projekta su besplatne.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Kome se obratiti za više informacija?

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Domobranska 4, Zagreb
Tel: 01/ 3907-302 i 095 3907 301
Mail: udruga.mobbing@zg.t-com.hr
Voditeljica projekta: Maja Vrbanić, maja@mobbing.hr
Koordinatorica socijalnih usluga: Marija Šarić, marija@mobbing.hr

Članovi mobilnog tima:

Vanja Topolovac, socijalna radnica, vanja@mobbing.hr
Ljiljana-Marija Šumić, psihologinja, ljiljana-marija@mobbing.hr
Olivera Ilijaš, pravnica
Ivan Hranj, pravnik

Kontaktirajte nas

Privola

12 + 4 =

Kontaktirati nas možete i putem društvenih mreža

Udruga mobbing

Domobranska 4, 10000 Zagreb

01 39 07 301

095 3907 301

udruga.mobbing@zg.t-com.hr