U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, održan je program Trening trenera u svrhu osiguravanja znanja i vještina za nastavak provedbe usluge savjetovališta za osobe starije životne dobi na području Velike Gorice.
Ukupno pet članova Udruge umirovljenika Grada Velike Gorice sudjelovalo je na dvodnevnom treningu s ciljem osposobljavanja za djelomičnu provedbu neformalnog savjetovališta za osobe starije životne dobi nakon završetka projekta na volonterskoj osnovi. Program je osmišljen u suradnji s partnerima Gradom Zagrebom te Gradom Velikom Goricom. Prvi dan, predstavnica Grada Zagreba, Maja Vučković prenijela je sudionicima iskustva gerontosavjetovališta Grada Zagreba. Nakon toga, predstavnica Grada Velike Gorice, Martina Godinić predstavila je opseg usluga, naknada i aktivnosti za osobe starije životne dobi na njihovom području. Nakon predavanja, potaknuta je rasprava o mogućnostima Grada Velike Gorice za proširenjem broja aktivnosti za osobe starije životne dobi, nedostatku adekvatnog prostora za održavanje različitih aktivnosti te općenito potrebama osoba starije životne dobi. Sudionici su na kraju iznijeli i svoje ideje kako bi se što veći broj osoba starije životne dobi uključio u život zajednice.
Drugi dan, socijalna radnica i koordinatorica socijalnih usluga na projektu Marija Šarić, upoznala je sudionike s pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi. Sudionici su se aktivno uključili u predavanje i radionicu, a istaknuli su problem neinformiranosti osoba starije životne dobi o navedenom kao i pasivnost i postojanje srama kod traženja pomoći. Na kraju predavanja, uz pomo
predavačice, uspješno su prošli i kroz vježbe navodeći i neke svoje primjere s kojima su se susreli u zajednici. Sudionicima su podijeljeni i radni materijali. Nakon toga, psihologinja Ljiljana-Marija Šumić održala je vrlo zanimljivo predavanje na temu komunikacije s osobama starije životne dobi. Već na početku predavanja, sudionici su se aktivno uključivali u rasprave te su uz vježbe i primjere savladali osnove tehnike aktivnog slušanja. Posebno se obratila pažnja i na temu usamljenosti kod osoba starije životne dobi. Sudionici su na kraju predavanja iznijeli svoje dojmove te iskazali interes za sudjelovanjem i na budućim edukacijama i predavanjima.