U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, 27. siječnja 2023. godine održan je ciklus edukacija pod nazivom „Izazovi u radu s osobama starije životne dobi“.
Edukacije za stručnjake i neformalne njegovatelje koji rade s osobama starije životne dobi provode se u sklopu projektnog elementa „Jačanje kapaciteta stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije“.
Ovaj ciklus edukacija namijenjenih socijalnim radnicima koji rade s osobama starije životne dobi održan je u Domu za starije osobe Sveti Josip Zagreb. S obzirom na to da je interes za sudjelovanje u edukacijama bio velik, predviđeno je održavanje još jednog ciklusa radionica istog programa.
Predavačice edukacija bile su suradnice iz Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb: Ljiljana Vrbić, univ.spec.act. soc., Marijana Pećnik, mag. act. soc., Ljilja Jelenčić, mag. act. soc., Željka Bele, mag. polit. soc. i Matea Matić, bacc. physioth.
U prvoj edukaciji pod nazivom „Uloga socijalnog radnika u unapređenju mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi“ sudionici su dobili teorijska znanja i informacije o tome koja je njihova uloga i na koji način mogu utjecati na poboljšanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja osoba starije životne dobi. Također, upoznati su s najčešćim poteškoćama mentalnog zdravlja s kojima se osobe starije životne dobi suočavaju te kako se nositi s njima odnosno kako im pružiti potrebnu pomoć i podršku.
Tijekom druge edukacije pod nazivom „Pristup u radu s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja“ sudionicima su prikazana dva slučaja iz prakse, dane su im konkretne upute i alati koje mogu koristiti u svom radu, a kroz određene vježbe ojačane su njihove vještine za rad s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja.
Kroz treću edukaciju na temu „Timski pristup u radu sa starijim osobama“ sudionici su educirani o važnosti timskog odnosno multidisciplinarnog pristupa u radu s osobama starije životne dobi. Kroz takav pristup postiže se kvalitetnija skrb za osobe starije životne dobi jer se definiraju jasni zajednički ciljevi svih stručnjaka, jasno se raspodjeljuju uloge i odgovornosti te se ostvaruje suradnja i koordinacija. Sudjelovanjem u grupnom radu sudionici su imali priliku za razmjenu ideja i vježbanje vlastitih vještina rada, kao i djelovanja u timu.
U četvrtoj edukaciji naziva ,,Značaj aktivnosti slobodnog vremena za osobe starije životne dobi“ predavačice su iznijele svoje iskustvo, odnosno opis aktivnosti koje provode u Domu za starije osobe Sveti Josip Zagreb te kako korisnici na njih reagiraju, odnosno koliko takve aktivnosti, prema njihovom iskustvu, poboljšavaju kvalitetu života osoba starije životne dobi na smještaju i kroz izvaninstitucijske usluge.
Na kraju edukacija, sudionici su postavljali pitanja, sudjelovali u raspravi i iskazali interes za ponovnim sudjelovanjem na edukacijama.