Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

 

Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga osnovana je u Zagrebu 06. srpnja 2004. godine, s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem mobbinga; edukacije i stručnog savjetovanja žrtava mobbinga.

Sukladno Statutu, djelatnosti udruge su:

  • provođenje programa psihosocijalne pomoći za žrtve mobbinga
  • održavanje radionica i predavanja stručnih osoba te organiziranje seminara
  • edukacija i pomoć savjetodavna pomoć stručnih osoba za bilo koji oblik nasilja na radnom mjestu
  • izdavanje brošura i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge
  • izvještavanje javnosti o problemu mobbinga putem medija i na druge prikladne načine
 • sudjelovanje na domaćim i stranim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge

Više o Udruzi mobbing možete pročitati na poveznici: https://mobbing.hr/