U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, 23. i 24. ožujka 2023. godine, održane su edukacije za njegovatelje i gerontodomaćice. Na dva dana edukacija sudjelovalo je ukupno 23 sudionika.
Edukacije za stručnjake i neformalne njegovatelje provode se u sklopu projektnog elementa „Jačanje kapaciteta stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije“.
Osam edukacija održano je u prostorijama Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb. Predavači edukacija su bili suradnici iz Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb: Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc., medicinska sestra Paola Jelušić Jovanović, radna terapeutkinja Mihaela Plavšić te fizioterapeut Marko Štefančić.
U prvoj edukaciji „Prepoznavanje znakova moždanog udara“ sudionici su upoznati s vrstama i simptomima moždanog udara te čimbenicima rizika. Također, dane su im upute kako reagirati u navedenim situacijama te je povedena rasprava o dosadašnjim iskustvima u radu s korisnicima.
Druga edukacija pod nazivom „Prevencija padova“ odnosila se na upoznavanje sudionika s definicijom pada, njegovog rizika te načinima prilagodbe prostora korisnika radi njegove prevencije. Isto tako, povela se rasprava o navikama korisnika, skupljanja stvari u njihovim domovima i njihove vezanosti za iste. Radna terapeutkinja podijelila je sa sudionicima savjete kako pristupiti korisnicima i informirati ih o mogućim rizicima za njihovo zdravlje.
Kroz treću edukaciju pod nazivom „Tjelesna kinestetika“ fizioterapeut je uveo sudionike u područje kinestetike te predstavio svoj rad u Domu kao i u lokalnoj zajednici u sklopu Gerontološkog centra. Naglasio je važnost komunikacije u radu s osobama starije životne dobi, posebice kod izvođenja vježbi s korisnicima koji su slabije pokretni. Fizioterapeut je iznio mnogobrojne primjere iz vlastitog iskustva te time poveo raspravu o važnosti poštivanja dostojanstva starijih osoba te stvaranju odnosa povjerenja između stručnjaka i korisnika.
U četvrtoj edukaciji pod nazivom „Pravilna mobilizacija i transferi“, stručni tim Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb sudionike je upoznao s ortopedskim pomagalima koje koriste u svome radu. Radna terapeutkinja je na različitim hodalicama te ortopedskim štapovima pokazala kako se određuje pravilna visina pomagala. Fizioterapeut je sudionicima demonstrirao način na koji se koriste rotacijska daska te podloga za prijenos nepokretnih i teže pokretnih korisnika, primjerice s kreveta u kolica i obrnuto. Na kraju, medicinska sestra sudionicima je pokazala nekoliko vježbi koje su korisne za jutarnju tjelovježbu korisnika, a mogu je primjenjivati u svome radu.
Na kraju edukacija, sudionici su razmijenili kontakte, a kroz pitanja i odgovore iskazali interes za ponovnim sudjelovanjem na edukacijama.