Dana 01. veljače 2022. u projektu „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, UP.02.2.2.15.0013 započela je provedba usluge pomoći u kući. Usluga se provodi na području gradske četvrti Črnomerec, grada Velike Gorice i njezine okolice.
Tri gerontodomaćice zaposlene su za provedbu usluge pomoći u kući, dvije za područje Velike Gorice, a jedna za područje Črnomerca. U uslugu je uključeno ukupno 20 korisnika, a usluga obuhvaća nabavu namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, održavanje čistoće stambenih prostora, pratnju pri odlasku liječniku, u banku, poštu i slično, kao i ostale usluge u kući i okućnici.
Usluga se pruža prema individualnim potrebama, u prosjeku dva do tri puta tjedno, a sve korisnike posjetio je i mobilni stručni tim sastavljen od socijalne radnice, psihologinje i pravnice.
Potrebe osoba starije životne dobi analizirane su kroz provedbu anketa na uzorku od 400 osoba s navedenih područja, koje će uz mapiranje dostupnih usluga na projektnom području, biti temelj za izradu Vodiča za osobe starije životne dobi na području grada Velike Gorice.