Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga održala je 31. svibnja i 1. lipnja 2022. godine edukaciju o socijalnom mentorstvu za osobe starije životne dobi u Domu za starije osobe Sveti Josip Zagreb, Dunjevac 17, Zagreb u sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ UP.02.2.215.0013, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na edukaciji je sudjelovalo 13 stručnjakinja (socijalne radnice, psihologinje i medicinske sestre) koje rade s osobama starije životne dobi u različitim organizacijama. Cilj edukacije bio je stjecanje potrebnih znanja i vještina za pružanje nove socijalne usluge socijalnog mentorstva osobama starije životne dobi u svrhu njihove deinstitucionalizacije. Socijalno mentorstvo podrazumijeva suradnički odnos socijalnog mentora i mentorirane osobe, pri čemu je fokus na osnaživanju, sposobnostima i potencijalima mentorirane osobe kako bi postigla što bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

Predavačice su bile iskusne stručnjakinje: dipl. soc. radnica i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić i mag. psych. Venita Mužek Bešen, karijerna savjetnica Instituta za razvoj tržišta rada. Program edukacije obuhvatio je 16h interaktivnih predavanja i radionica uživo te 2h konzultacija u izradi domaćih zadaća i studija slučaja. Neke od obrađenih tema bile su: model socijalnog mentorstva, starost i siromaštvo, djelotvorno vođenje slučaja, mapiranje u lokalnoj zajednici, faze socijalnog mentorstva i studija slučaja.

Tijekom vremena za evaluaciju, pitanja i refleksije, stručnjakinje su razmjenjivale iskustva iz prakse te razmišljanja o realizaciji provedbe novog modela usluge socijalnog mentorstva i njegovim benefitima.