Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga 26. svibnja 2022. godine, održala je prvi sastanak neformalne mreže koordinacije pružatelja socijalnih usluga u Velikoj Gorici. Sastanak je bio održan u prostorijama Doma Zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Velika Gorica s početkom u 13h. Na sastanku je sudjelovalo ukupno 14 sudionika iz Doma Zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Velika Gorica (palijativni tim, patronažni tim, njega u kući), Udruge osoba s invaliditetom „Suncokret“ i partnera Grada Velike Gorice.

Na početku sastanka, voditeljica projekta Maja Vrbanić predstavila je projekt, njegove ciljeve i aktivnosti. Ukratko je upoznala sudionike s dosadašnjom provedbom usluga u projektu te najavila daljnje aktivnosti. Nakon toga, koordinatorica socijalnih usluga u projektu, Marija Šarić, upoznala je sudionike s aktivnošću formiranja neformalne mreže koordinacije pružatelja socijalnih usluga u projektu u svrhu uspostavljanja međusektorske suradnje u lokalnoj zajednici u skrbi za osobe starije životne dobi.

Na sastanku se razgovaralo o načinima suradnje, povezivanja relevantnih dionika u skrbi za osobe starije životne dobi, a sve u svrhu organizacije rada mobilnog tima i kvalitetnog praćenja pojedinih slučajeva te reagiranja u kriznim situacijama. Kroz razgovor sa sudionicima i razmjenu znanja i iskustva, osmišljen je plan zajedničke suradnje i kanali komunikacije za provedbu socijalnih usluga dostupnih u projektu. Osim toga, stručnjaci koji su sudjelovali na sastanku upoznati su i s organizacijom edukacija i stručnih predavanja za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama starije životne dobi te su pozvani da se uključe u iste.

Na kraju sastanka, sudionici su izmjenili kontakte te su im podijeljeni promotivni letci i kontakti Udruge i mobilnog tima.