U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ održan je program edukacija za njegovatelje u obiteljskim domovima te udomitelje. Edukacije su provedene u obliku jednodnevnog treninga s praktičnim vježbama.

Prvi ciklus edukacija održan je 03. studenog 2022. godine u prostoru Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb za deset sudionika. Na edukaciji je sudjelovalo šest udomitelja i četiri njegovatelja iz obiteljskih domova. Edukaciju su vodile predavačice iz Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb, Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc.; Marija Mufić, bacc.med.techn. te Martina Mičuga, mag.act.soc.
Drugi ciklus edukacija održan je 10. studenog 2022. godine u prostoru partnera Grada Velike Gorice, a sudjelovalo je devet udomitelja i jedna njegovateljica iz obiteljskog doma. Edukaciju u Velikoj Gorici vodile su Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc.; Marija Mufić, bacc.med.techn. i Ana Čizmin Jelinić, univ.bacc.act.soc.

Edukacije pod nazivom „Komunikacijske vještine u radu s osobama starije životne dobi“ obuhvaćale su sljedeće teme: simptomi i vrste demencije, komunikacijske vještine, posebnosti komunikacije s osobama oboljelima od demencije, komunikacija i rad u timu te očuvanje vlastite dobrobiti. Praktične vježbe odnosile su se na vježbe vezane uz osobni komunikacijski stil, prepoznavanje simptoma i načine reagiranja u radu s osobama oboljelima od demencije te komunikaciju i rad u timu, kao i očuvanje vlastite dobrobiti.

Na kraju svake edukacije povela se rasprava i razmjena iskustava, a sudionici su ispunili i evaluaciju koja je pokazala njihovo izrazito zadovoljstvo i želju za održavanjem većeg broja edukacija. Naime, udomitelji su iskazali potrebu za većom podrškom u radu kao i za supervizijskim susretima koji bi im olakšali nošenje sa stresom i izazovnim situacijama u radu s osobama starije životne dobi.