U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, 21. rujna 2022. godine, povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, održan je ciklus radionica pod nazivom „Rad s osobama oboljelima od demencije“.
Edukacije za stručnjake i neformalne njegovatelje provode se u sklopu projektnog elementa „Jačanje kapaciteta stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije“.
Prve tri edukacije namijenjene njegovateljima i medicinskim sestrama koje rade s osobama starije životne dobi održane su u Domu za starije osobe Sveti Josip Zagreb.
Predavačice edukacija bile su suradnice iz Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb: Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc., Ana Čizmin Jelinić, univ.bacc.act.soc., Marija Mufić, bacc.med.techn. i Matea Matić, bacc.physioth.
U prvoj edukaciji pod nazivom „Simptomi i vrste demencije“ sudionike edukacije upoznalo se s pojmom demencije, vrstama i simptomima. U praktičnom dijelu sudionici su procjenjivali vlastitu razinu stresa u posljednjih mjesec dana, a pružene su im i smjernice za očuvanje vlastite dobrobiti.
Druga edukacija pod nazivom „Specifičnosti komunikacije s oboljelima od demencije“ sudionike je podsjetila na vrste komunikacije, a upoznalo ih se i s posebnostima komunikacije s osobama oboljelima od demencije. Kroz edukaciju su im dane smjernice što učiniti prije početka komunikacije, kako im pristupiti, a najviše vremena posvećeno je preporukama za komunikaciju. Na kraju radionice, sudionici su podijeljeni u grupe gdje su kroz različite situacije prepoznavali simptome demencije i davali prijedloge postupanja u određenim situacijama i primjerima.
Kroz treću edukaciju pod nazivom „Prevencija padova kod osoba oboljelih od demencije“ sudionici su upoznati s pojmom pada, rizičnim čimbenicima i posljedicama pada. Predavačice su sa sudionicima razmijenile iskustva prevencije padova i situacije s kojima se oni susreću u svojoj ustanovi, načinima prilagodbe prostora i korištenja pomagala za dizanje i transfer osoba oboljelih od demencije, kao i osoba starije životne dobi.
Na kraju edukacija, sudionici su razmijenili kontakte, a kroz pitanja i odgovore iskazali interes za ponovnim sudjelovanjem na edukacijama.