U sklopu projekta „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“ UP.02.2.2.15.0013, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, izrađena je „Analiza potreba osoba starije životne dobi za uključivanje u izvaninstitucijske socijalne usluge i podršku u lokalnoj zajednici“.
Analiza je izrađena u suradnji sa Institutom za razvoj tržišta rada, s ciljem ispitivanja potreba osoba starije životne dobi za uslugama i podrškom u lokalnoj zajednici na području gradske četvrti Črnomerec i grada Velike Gorice. Za potrebe istraživanja kreiran je anketni upitnik kojeg je ispunilo 405 osoba starije životne dobi s projektnog područja. Na temelju rezultata analize i provedenog mapiranja dostupnih usluga izradit će se i objaviti Vodič za osobe starije životne dobi s podacima o pružateljima usluga i aktivnostima dostupnim u zajednici.

Analiza potreba osoba starije životne dobi za uključivanje u izvaninstitucijske socijalne usluge